Coronavirus en maatregelen

Het nieuws van het coronavirus was schrikken voor ons allemaal.

Ook wij zijn genoodzaakt onze praktijk te sluiten i.v.m. het coronavirus, om persoonlijke contact en besmettingsrisico (ook zonder symptomen) te vermijden.

Maar dat betekent niet dat we er niet meer voor u zijn!!

Wanneer u klachten heeft kunt u gewoon contact met ons opnemen via telefoon of (nog liever) per e-mail. We proberen u dan via telefoon en/of videobellen van dienst te zijn.

Indien nodig maken we individuele afspraken met u.

We houden u de komende tijd op de hoogte over hoe onze praktijk met de richtlijnen van het RIVM omgaat.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via onze telefoonnummer of (nog liever) e-mailadres.

We wensen u en uw dierbaren de komende tijd veel sterkte toe.

Online Fysiotherapie op afstand

Online fysiotherapie op afstand: E-consult (videoconsult en telefonisch zitting).

Op dit moment is “het continueren van de fysiotherapeutische zorg” noodzakelijk. De kern van online fysiotherapie is dat het in belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen, is om online fysiotherapie te blijven aanbieden.

Zodat de zelfstandigheid en het optimaal functioneren van patiënten te blijven vergroten en tegelijkertijd de gevolgen van inactiviteiten en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te blijven verlagen.

In deze moeilijke en spannende tijd proberen we onze bijdrage te leveren door online fysiotherapie aan te bieden met het hoofddoel toch pijnvrij, actief en gezond blijven. Daarnaast ontlasten we met onze inzet huisartsen en ziekenhuizen van extra drukte.

Hoe het werkt

Een Online fysiotherapie videoconsult is eenvoudig en het wordt uitgevoerd door gebruik te maken van een smartphone, computer of laptop met camera en microfoon die in verbinding staat met internet.
Als u akkoord gaat met de voorwaarden wordt de verbinding tot stand gebracht. Uw fysiotherapeut stuurt u een uitnodiging per sms/mail om contact te maken via videobellen. In de sms/mail staat een link naar de programma.

Vergoeding

Online fysiotherapie of E-consult (videoconsult en telefonisch zitting) is een “fysiotherapie behandeling” zoals in een praktijkruimte. Het wordt ook vergoed door zorgverzekeraar. Er wordt door dezelfde wijze doorgeteld (één ‘tik’ per consult/zitting) in de basis- dan wel aanvullende verzekering van patiënt.

Stay safe and healthy!