Tarieven

Vergoedingen/tarieven

MediCare Fysio heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren (alleen als u hiervoor aanvullend verzekerd bent).

Aanvullende verzekering
Fysiotherapie behandelingen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en niet uit basis verzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden of op www.defysiotherapeut.com. MediCare Fysio is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding en de hoeveel die u (nog) heeft. Wij proberen hier u natuurlijk zo goed mogelijk bij te helpen.

Chronische aandoening
Als u in aanmerking komt voor een chronische indicatie (met verwijzingbrief van een arts) dan wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed daarna vanaf 21 behandelingen gaat via basis verzekering/eigen risico. Bij sommige verzekeringen als u bijvoorbeeld 9 behandelingen heeft van uit aanvullende pakket, dan van 10 tot 20 behandelingen, moet u zelf zorgen voor vergoedingen aan fysiotherapeut zelf daarna vanaf 21 behandelingen gaat via basis verzekering/eigen risico. U kunt dit ook zelf bij uw verzekering na vragen.

Bij Niet verzekerd zijn geldt de volgende tarieven van MediCare Fysio:

Intake en onderzoek met/zonder verwijzing (online fysiotherapie) € 57,-
Zitting fysiotherapie (dry needling, online fysiotherapie) € 45,50-
Toeslag aan huis (met verwijsbrief van een arts) € 25,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) € 85,-
Telefonisch adviesgesprek eerste 15 minuten kosteloos, daarna per 15 minuten € 22,-
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden (online fysiotherapie) € 40,-
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden
Intake, onderzoek en behandeling (online fysiotherapie)
€ 75,-
Rapporten € 140,-
Verstrekte verband en hulpmiddelen afhankelijk van het gebruikte materiaal

Let op: behandelingen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening (Zitting fysiotherapie: € 40,-. Intake, onderzoek en behandeling: € 75,-). Deze regeling geldt ook voor online fysiotherapeutische afspraken.

Betalingsvoorwaarden

 • Bent u niet aanvullend verzekerd, dan verzoeken wij u vriendelijk om op de afspraak zorg te dragen voor betaling van de behandeling (contant of via betaalverzoek). Zie onze website voor de geldende tarieven: www.medicarefysio.nl/tarieven
 • Behandelingen die door de zorgverzekeraar vergoed worden, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  • Wanneer achteraf blijkt dat “ u niet verzekerd bent voor de behandeling ” of “ de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen ”, worden de verschuldigde behandelkosten bij u in rekening gebracht en vallen vanaf dat moment onder onze betalingsvoorwaarden, onze tarieven kunt u vinden www.medicarefysio.nl/tarieven
 • U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door MediCare Fysio aan u verleende diensten.
  • Wij hanteren een betalingstermijn voor de nota van 7 dagen.
 • U dient afspraken die niet nagekomen kunnen worden, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling af te zeggen, dit kunt u telefonische doen of per e-mail.
  • Annuleert u uw afspraak niet op tijd of komt u uw afspraak niet na, dan brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Let op: deze nota kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.
 • Indien u in verzuim blijft, is MediCare Fysio gerechtigd MediCas Incassobureau in gang te zetten en hanteert de door hen vastgestelde betalingsvoorwaarden die u kunt nalezen op www.medicas.net/betalingsvoorwaarden. Alle bijkomende incasso- en rentekosten komen voor uw rekening.
 • Indien u onder bewind staat bent u verplicht VOORAFGAAND aan de eerste behandeling dit te melden en een toestemming voor behandeling van de bewindvoerder te overleggen tenzij u over een aanvullende verzekering beschikt. Indien u deze niet kunt overleggen dient u de behandelingen contant vooraf te voldoen. Wij behouden ons het recht de behandeling te weigeren indien u bovenstaande voorwaarden verzwijgt.