Tarieven

Vergoedingen/tarieven

MediCare Fysio heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren (alleen als u hiervoor aanvullend verzekerd bent).

Aanvullende verzekering
Fysiotherapie behandelingen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en niet uit basis verzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden of op www.defysiotherapeut.com.

Chronische aandoening
Als u in aanmerking komen voor een chronische indicatie (op verwijzingbrief van een arts) dan wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed daarna vanaf 21 behandelingen gaat via basis verzekering/eigen risico.

Bij Niet verzekerd zijn geldt de volgende tarieven van MediCare Fysio:

Intake en onderzoek met/zonder verwijzing (online fysiotherapie) € 48,-
Zitting fysiotherapie (dry needling, online fysiotherapie) € 37,-
Intake en onderzoek met/zonder verwijzing aan huis € 50,-
Zitting fysiotherapie aan huis (dry needling) € 45,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) € 60,-
Rapporten € 80,-
Verstrekte verband en hulpmiddelen afhankelijk van het gebruikte materiaal
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden (online fysiotherapie) € 37,-
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden
Intake, onderzoek en behandeling (online fysiotherapie)
€ 85,-
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden aan huis € 45,-
Niet nagekomen afspraak/te laat afmelden
Intake, onderzoek en behandeling aan huis
€ 95,-

Let op: behandelingen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Deze regeling geldt ook voor online fysiotherapeutische afspraken.

Betalingsvoorwaarden

 • Bent u niet aanvullend verzekerd, dan verzoeken wij u vriendelijk om op de afspraak zorg te dragen voor betaling van de behandeling. Zie onze website voor de geldende tarieven: www.medicarefysio.nl/tarieven
 • Behandelingen die door de zorgverzekeraar vergoed worden, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  • Wanneer achteraf blijkt dat “ u niet verzekerd bent voor de behandeling ” of “ de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen ”, worden de verschuldigde behandelkosten bij u in rekening gebracht en vallen vanaf dat moment onder onze betalingsvoorwaarden, onze tarieven kunt u vinden www.medicarefysio.nl/tarieven
 • U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door MediCare Fysio aan u verleende diensten.
  • Wij hanteren een betalingstermijn voor de nota van 7 dagen.
 • U dient afspraken die niet nagekomen kunnen worden, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling af te zeggen, dit kunt u telefonische doen of per e-mail.
  • Annuleert u uw afspraak niet op tijd of komt u uw afspraak niet na, dan brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Let op: deze nota kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.
 • Indien u in verzuim blijft, is MediCare Fysio gerechtigd MediCas Incassobureau in gang te zetten en hanteert de door hen vastgestelde betalingsvoorwaarden die u kunt nalezen op www.medicas.net/betalingsvoorwaarden. Alle bijkomende incasso- en rentekosten komen voor uw rekening.
 • Indien u onder bewind staat bent u verplicht VOORAF dit te melden en een toestemming voor behandeling van de bewindvoerder te overleggen tenzij u over een aanvullende verzekering beschikt. Indien u deze niet kunt overleggen dient u de behandelingen contant vooraf te voldoen. Wij behouden ons het recht de behandeling te weigeren indien u bovenstaande voorwaarden verzwijgt.